Koszyk

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.

"Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SILIKON M Magdalena Dikelman z siedzibą 57-300 Kłodzko ul. Wiosenna 53

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

  • dokumenty finansowo-księgowe przez 6 lat
  • pozostałe dokumenty (umowy, zamówienia, oferty) w zależności od interesu gospodarczego, jednakże nie dłużej niż 15 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia"

Oto zawartość Twojego koszyka. Jeśli zmienisz zamawianą ilość któregoś z produktów, kliknij przycisk Zapisz

Możesz zachować Twój koszyk przez 72 godziny klikając przycisk Zapamiętaj koszyk

Koszyk jest pusty